Mediació com a element estratègic i reputacional d’empreses i organitzacions.

L’àmbit de l’empresa i l’organitzacional són el marc en el qual s’entreteixeix una complexa xarxa de relacions i interessos que, sovint, dóna lloc a situacions de confrontació entre individus, àrees, unitats de negoci i organitzacions.

Així, un conflicte gestionat de manera inadequada desplegarà sempre una sèrie de conseqüències negatives

L’aparició d’aquests conflictes resultarà, per tant, inevitable. I el seu sorgiment respondrà a múltiples causes: confrontació d’opinions; distribució de recursos; canvis estructurals; relacions personals; interessos contraposats; canvis en l’equilibri de poder; etc.

La seva existència no haurà de ser percebuda com una cosa negativa o com a símptoma de l’existència d’alguna deficiència inesmenable. Negatives resultaran les conseqüències de desatendre la seva gestió, o de realitzar intervencions inadequades o inexpertes.

una situació de conflicte adequadament gestionada suposarà sempre una oportunitat per al canvi i la millora.

Així, un conflicte gestionat de manera inadequada desplegarà sempre una sèrie de conseqüències negatives que afectaran en primer lloc a les parts en confrontació directa. Però els efectes del qual es transmetran a través de l’estructura de l’organització fins a afectar a tot el conjunt. Efectes que, desafortunadament, ens resultaran familiars: disminució de l’eficàcia; empitjorament del clima organitzacional; perduda de confiança; caiguda de la productivitat; manca d’alineament amb els objectius; augment de l’absentisme; falta de compromís; liquidació de la confiança de clients i proveïdors; etc.

És per això que la mediació, com a mètode de gestió de conflictes en l’àmbit mercantil i organitzacional, ha de ser percebuda com un element estratègic imprescindible

No obstant això, una situació de conflicte adequadament gestionada suposarà sempre una oportunitat per al canvi i la millora. Indicant-nos el moment i el lloc en el qual conflueixen aquelles tensions i situacions dinàmiques que poden i han de ser redirigides cap a la millora. Creant oportunitats per a l’apreciació del talent emergent i la innovació. Avisant-nos del risc d’obsolescència de funcions o mètodes. Generant un valor afegit per al client intern i extern. Preservant i enfortint les relacions amb altres operadors.

És per això que la mediació, com a mètode de gestió de conflictes en l’àmbit mercantil i organitzacional, ha de ser percebuda com un element estratègic imprescindible per a l’optimització dels nostres resultats. Un avantatge comparatiu enfront d’aquells operadors que desatenguin la gestió dels seus conflictes. I una eina reputacional de primer ordre que redundarà en una millor percepció i valoració de la nostra organització.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *