Per què anar a mediació quan tenim un conflicte familiar?

La família (en qualsevol de les seves formes) suposa la unitat social bàsica i primera. En el seu si desenvolupem la nostra personalitat, aprenem a relacionar-nos amb els altres i formem alguns dels vincles afectius més forts que coneixerem al llarg de les nostres vides. És per això que les relacions familiars, i la convivència entre membres d’una mateixa família, suposen una font inesgotable de tensions i conflictes que hem de ser capaços de gestionar de la millor forma possible.

el fet que el conflicte sigui inherent a les relacions familiars, no vol dir que les seves conseqüències no puguin resultar perjudicials, i fins i tot letals, per a les nostres relacions.


El sorgiment d’aquestes desavinences és consubstancial a la pròpia naturalesa de les relacions entre els membres d’una mateixa família, i pot tenir el seu origen en un amplíssim catàleg de circumstàncies: Diferència de criteris, diferències ideològiques, caràcters contraposats, evolució sentimental, canvis sobrevinguts, dificultats econòmiques, injerències de terceres persones, etc…

Però el fet que el conflicte sigui inherent a les relacions familiars, no vol dir que les seves conseqüències no puguin resultar perjudicials, i fins i tot letals, per a les nostres relacions. I resulta indispensable atorgar al conflicte la importància que mereix i tractar de canalitzar-lo cap a una finalitat positiva mitjançant una adequada gestió d’aquest.

Tampoc hem de confondre l’absència de conflictes amb la serenitat en les relacions familiars.


Tampoc hem de confondre l’absència de conflictes amb la serenitat en les relacions familiars. Perquè en molts casos, si no en tots, aquesta absència de controvèrsies es deurà més a una relació basada en la indiferència o en la ruptura dels canals de comunicació, que en una saludable relació familiar.


Per aquest motiu, quan neix un conflicte que afecta les relacions familiars, hem de ser conscients de la importància d’aquest. Tractar d’empatitzar amb el punt de vista de l’altre, desenvolupar un dialogo assertiu i constructiu i entendre que l’objectiu és trobar la millor solució per a tots els implicats.


La mediació, com a mètode de resolució de conflictes, és una eina idònia per a la gestió i resolució dels conflictes en el si de la família. Perquè entre els seus avantatges es compten:

És un mètode col·laboratiu, que evita l’esquema adversarial.
Es basa en la reciprocitat i el consens, evitant la formula vencedors/vençuts.
Facilita la identificació dels punts conflictius. El que possibilita la seva resolució.
Permet restablir l’equilibri en les relacions.
Promou la comunicació des de l’assertivitat.
Atorga el control a les parts, evitant que sigui un tercer qui decideixi per ells.
Limita l’abast dels costos emocionals i econòmics.
El seu procediment s’adapta a les agendes de les parts.
Preserva millor la privacitat en la gestió dels nostres assumptes.

Vols saber com la mediació familiar pot ajudar-te? Contacta amb nosaltres

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *